DIENSTEN

Nauwkeurig & Efficient.

Een goed verlopend project begint volgens ons bij het inventariseren van de werkzaamheden. Wij kunnen deze werkzaamheden in kaart brengen volgens uw wensen en eisen. Belangrijk is onze scherpe praktische blik waarbij uitvoerbaarheid in de praktijk en te leveren kwaliteit een hoog in het vaandel staan. Door nauwkeurig te kijken naar wensen en eisen enerzijds en de praktische mogelijkheden anderzijds ontstaat een volledig overzicht van uit te voeren werkzaamheden. Duidelijkheid voor en tijdens een project geeft vanzelf een goed verloop van het project, nauwkeurig en efficient.

ONDERHOUD

 • Geveltimmerwerk
 • Houtrot
 • Deuren
 • Ramen
 • Kozijnen

Lees meer

RENOVATIE

 • Keuken
 • Badkamer
 • Toilet
 • Isolatie
 • Huidige bouwnorm

Lees meer

VERBOUW

 • Dakopbouw
 • Aanbouw
 • Constructieve aanpassingen
 • Staalwerk
 • Funderingen

Lees meer

PERSONEEL

 • Uitzenden
 • Ondersteuning bij uitvoering
 • Aanvulling arbeidstekort

Lees meer

“Hoogwaardig, snel efficient”

WERKVOORBEREIDING

Het verloop van een project hang voor een groot deel af van de kwaliteit van de werkvoorbereiding. In de werkvoorbereiding kijken wij nauwkeurig naar de uitvoerbaarheid van door ontwerpers en opdrachtgevers aangegeven keuzes en wensen. Door onze jarenlange praktijkervaring met de uitvoering van menig project beschikken wij over een ruim inzicht en kunnen we vooraf zien waar knelpunten te verwachten zijn. We kunnen hierin adviezen geven die naar keuze kunnen worden opgevolgd.  “Een goede werkvoorbereiding is het halve werk” is onze overtuiging.

PLANNING EN UITVOERING

Om een project goed uit te voeren maken wij een planning die aansluit bij de wensen van belanghebbenden. Omdat wij beschikken over een goed inlevingsvermogen in de uit te voeren werkzaamheden kunnen wij een haalbare planning maken. Het logistieke aspect bij het maken van de planning verliezen wij niet uit het oog. Omdat tijdens het verloop van het project zaken kunnen voorvallen die de planning beïnvloeden wordt de planning tijdens het werk beoordeeld. Met een goede planning hoeft het werk alleen nog maar gemaakt te worden.

CONTROLE EN OPLEVERING

Bij ieder project moeten uitvoerenden gecontroleerd worden op voortgang en kwaliteit van hun werkzaamheden. Wij kunnen deze controle uitvoeren en vastleggen in een projectadministratie waardoor de kwaliteit van het project gewaarborgd is. Als alle werkzaamheden zijn uitgevoerd wordt het werk opgeleverd. Dit kan een totaaloplevering zijn aan de klant maar ook een deeloplevering aan bijvoorbeeld een bewoner vastgelegd in de projectadministratie.

ALTIJD AL WILLEN WETEN HOE AANTREKKELIJK EEN PROFESSIONELE AANPAK IS?

OFFERTE AANVRAGEN Bel: 075-615 22 20 of stuur een mailtje naar info@hse-t.nl