PROJECT +

EEN UNIEK CONCEPT

Een project delen wij op in 5 kernpunten. Hierdoor kunnen we alle werkzaamheden goed uitvoeren en de organisatie goed controleren. Wij betrekken alle belanghebbenden bij het project. Duidelijkheid gedurende het werk dat is Project +.

BEWONERS

BEGELEIDING

Omdat een project valt of staat met de medewerking van bewoners, verdient dit de absolute aandacht van de uitvoerende partij. Bewoners worden tijdig geïnformeerd en een individuele afspraak wordt gemaakt.

Direct na uitvoering van de werkzaamheden vindt er een interne oplevering plaats met de bewoners. Wij begeleiden de bewoners.

OPDRACHTGEVER

ADVIES OP MAAT

Wij geven vooraf advies op maat en maken een plan van aanpak waaruit duidelijkheid ontstaat voor beide partijen voordat het project start. Een project wordt op maat afgestemd met de wensen van de opdrachtgever.

Hierdoor wordt een kostenbesparing gerealiseerd voor alle partijen. Vanzelfsprekend heeft men geen verrassingen achteraf. Wij ontzorgen de opdrachtgever.

PROJECTLEIDING

GOED VERLOOP

Wij hebben ruime ervaring opgedaan en beschikken over technisch hoogstaande projectleiders welke begeleiden, sturen en zo nodig aanvullend advies geven aan de opdrachtgever en bewoner voor en tijdens het werk. Wij zorgen voor een goed verloop van het project.

OPLOSSINGEN

EFFICIENT WERKEN

Tijdens een project zijn er altijd onvoorziene gebeurtenissen. Wij bedenken oplossingen die werken en kostenbesparend zijn voor u en voor ons.

INFORMATIEVOORZIENING

DUIDELIJKHEID

Wekelijks geven wij statussen over het verloop van het werk, in deze statussen staan ook eventuele werkzaamheden welke niet in de opdracht zitten (meerwerk) dus geen onnodige discussies achteraf. Duidelijkheid gedurende het werk.

ONZE WERKWIJZE ZELF ERVAREN?

OFFERTE AANVRAGEN Bel: 075-615 22 20 of stuur een mailtje naar info@hse-t.nl